Tanfolyamunkról

 1. STIFT-90. Kereskedelmi Fuvarozási és Oktató Betéti Társaság

STIFT-90 BT Autósiskola

            Csákberény, Vértes u. 15.

email cím: informacio@stift90.hu                      Tel.: 20/ 962-0478

 1. Cégbírósági bejegyzés száma: 07060051 07
 2. Honlap címe: stift90.hu
 3. Képzési engedély száma: FE/KV/NS/A/114/1/2006 nyilvántartási szám: 07-0047-05
 4. Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont nyilvántartási száma: 3344
 5. Iskolavezető: SÁFRÁN ANDRÁS igazolványának száma: 1032-17/93

    email cím: safran.andras@stift90.hu  Tel: 20/962-0478

    Tevékenységének jogcíme: tag

 1. Ügyfélfogadó címe: - Székesfehérvár, Oskola u. 3. : 22/501-985

Ügyfélfogadási idő: Kedd és Szerda 14°°-16°°, Hétfő és Csütörtök 13°°-15°°

                  Péntek: zárva

 Telephely: Csákberény, Vértes u. 15. Tel.: 22/564-002

 1. Beiskolázási feltételek:

A képzésre jelentkezőt a képzőszerv köteles az általa végzett teljes képzési szolgáltatás és vizsgára bocsátás feltételéről tájékoztatni és jelentkezés esetén írásbeli szerződést kötni. Szerződéskötés a tanfolyam megnyitóján. Jelentkezéskor a képzőszerv jelentkezési lapot töltet ki, amelyet a személyi igazolvánnyal megegyező adatokkal kell kitölteni, majd ellenőrizni, hogy a jelentkező megfelel-e a képzési rendeletben előírt feltételeknek.

A jelentkezési laphoz csatolni kell: – az orvosi alkalmassági igazolást

A “B” kategóriás tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség igazolása
 • 16,5 életév betöltése
 • magyar állampolgárság vagy külföldi állampolgárság esetén legalább 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély és bejelentett lakcím
 • orvosi alkalmassági igazolása, melyet a háziorvos 7.200 Ft-ért végez el.
 1. Az orvosi alkalmasságnak két csoportja van:
  1. csoport – “B” kategóriában – időtartam általában 10 év
  2. csoport – gépjárművezetésben munkát vállalók részére, időtartam általában 5 év

PÁV alkalmassági vizsga – csak azok részére, akik a jogosítványukkal munkát vállalnak, illetve azoknak, akik öt sikertelen forgalmi vizsgát tettek.

 1. Az elméleti tanfolyamról:

Az elméleti tanfolyam tantárgyai, kötelező minimális óraszámai:

 • közlekedési ismeretek                                         16 óra
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek                     2 óra
 • gépkocsivezetés elmélete                                      6 óra
 • konzultáció                                                           4 óra

                                                               összesen         28 óra

A kötelező minimális órákon felül a képzőszerv igény szerint konzultációs órát biztosít, ahol az esetleges hiányosságok pótolhatók.

A felsorolt tanórák díja összesen: 40.000 Ft

Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. A hiányzásokat az elméleti vizsga előtt az iskolavezetővel egyeztetett időpontban pótolni kell. A hiányzott órák pótlásának díja 1000 Ft/óra. Az elméleti tanórák 45 percesek, az órák között 10 perc szünetet kell tartani. A szünet a Tanulók kérésére sem hagyható el.

Elméleti oktatás:

- Székesfehérvár, Oskola u. 3.

-Székesfehérvár, Ciszterci Szent István Gimnázium

-Csákvár, Floriana Könyvtár Csákvár, Széchenyi u. 8.

 1. A vezetésről: A gyakorlati vezetés – oktatás megkezdésének feltétele a sikeres elméleti vizsga.

Vezetés:

- alapoktatás, amely a jármű technikai kezelésének, manőverezési feladatoknak, valamint a jármű biztonsági ellenőrzésének oktatására irányul

főoktatás, a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a forgalmi feladatok (városi, országúti, éjszakai) oktatására irányul

Kötelező minimális óraszámok:                     

alapoktatás 9 óra

- városi 14 óra

– országúti 4 óra

– éjszakai 2 óra

– vizsgaóra l óra

A kötelező óra számon felül 580 km menet távolságot kell teljesíteni.

Alapoktatás: - Székesfehérvár, Ikarus Ipari Park, melynek időtartama napi 2 óra

Főoktatás:

– városi vezetés – Székesfehérvár területén

– országúti vezetés – Székesfehérvár és környéke (M7-es, 8-as, 81-es út).

– éjszakai vezetés – időtartama az esti szürkülettől a reggeli szürkület időtartama alatt,

lakott területen kívül és belül egyaránt

A főoktatás során naponta legfeljebb 4 óra tartható, melyet legalább két részben, 2 óra oktatás után minimum egy óra szünetet kell tartani. Egy tanóra 50 perc oktatás és 10 perc szünet, mely a Tanuló kérésére sem hagyható el.

Váltás helye: - Palotavárosi Üzletközpont parkolója

Vezetni Suzuki Swift, Suzuki SX4, Suzuki Ignis, Renault Megan, Volkswagen Golf, Toyota Yaris, Suzuki Vagon R+, Skoda Fabia típusú járművekkel lehet. Ha a tanuló biztosít oktatásra járművet, annak meg kell felelnie a rendeletben leírtaknak, 24/2005.(IV.21.)GKM rendelet.

Hétfőtől – péntekig   6-18 óra között

Szombaton                  6-14 óra között

A vezetési óradíjak a „STIFT” – 90 BT Autósiskolánál 4.800 Ft/óra, mind az alapoktatás, mind a városi, mind az éjszakai és az országúti vezetés során is. Az alapórákon felül vett gyakorló óra 4.800 Ft/óra. (gyakorló óra: a tanuló képességeihez mérten szükséges alapórák feletti órák, melyek az eredményes vizsgához elengedhetetlenek). Az alapképzés a tanuló első forgalmi vizsgájáig tart. Ha az előre megbeszélt vezetésre a tanuló nem jelenik meg, vagy a vezetési idő előtt 24 órával ezt nem jelzi, az órát fizetendőnek kell tekinteni. Amennyiben a tanfolyam alatt költségnövekedés következik be (pl. benzináremelés, bérleti díjak, biztosítás, stb.),  a tanfolyam díjának változtatási jogát az iskola fenntartja.

A felsorolt tandíjakat készpénzben vagy átutalással a képzőszerv által megadott számlaszámra kell teljesíteni.

 1. A vizsgákról
 • ELMÉLETI VIZSGA (KRESZ + Vezetéselmélet + Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek) tárgyból
  vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a minimális óraszámokon részt vett, vagy hiányzásait pótolta a
  vizsga előtt, továbbá aki a 17. életévét betöltötte, de legfeljebb három hónappal fiatalabb. Az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga tehető a vizsgabizottság osztályvezetőjének engedélye alapján, ha a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli vagy érti vagy, a vizsga időpontjában írásra képtelen. Az elméleti tanfolyam végétől számítva kilenc hónapon belül a vizsgát meg kell kezdeni, de egy éven belül sikeresen be kell fejezni. Ha ez nem sikerül, akkor új tanfolyam elvégzése után lehet a tanulót új vizsgára jelenteni.
 • GYAKORLATI VIZSGA – a 17. életév betöltése után kezdhető meg, illetve sikeres elméleti vizsgával kell rendelkezni. Gyakorlati vizsgára csak a kötelező minimális óraszámok levezetése után vihető a tanuló. A forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot kell tenni minden vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes állapotban van. Aki „B” járműkategóriában a vizsgát automata sebességváltóval szerelt gépjárművel végzi, az csak ilyen típusú gépjárművel közlekedhet. Aki vizsgán valamely tárgyból sikertelen vizsgát tett, az három munkanap eltelte után ismételheti meg a vizsgát. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. A vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni, ha a vizsgázó személyazonosságában megtéveszti, szeszes italt fogyasztott vagy a vizsga eredményét bármilyen ajánlattal befolyásolni próbálja.
 • A vizsgázó az elméleti és a gyakorlati vizsgára egyaránt köteles magával vinni az érvényes személyazonosságát igazoló okiratot, lakcímkártyát, és ha van, vezetői engedélyét, ha orvosilag előírás, akkor szemüveget, kontaktlencsét. Az első elméleti vizsgára pedig vinnie kell az alpfokú végzettségét igazoló (vagy annál magasabb fokozatú) bizonyítványát.

-VIZSGADÍJAK:      

– közlekedési alapismeretek                    4.600 Ft

– forgalmi                                             11.000 Ft

A vizsgadíjakat a képzőszerv szedi be és fizeti meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége pénztárába. A kapott számla alapján elszámol a tanuló felé.

 1. Elsősegély tanfolyam

 A tanulónak az autós iskola által szervezett közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot lehet elvégeznie,
majd sikeres vizsgát kell tennie.( Vöröskereszt által szervezett vizsgákon; tel: 22/504-588) A kapott igazolást a Járművezetői Vizsgabizottságon (8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri u. 12. ) be kell mutatni. Javaslat, az autósiskolán keresztül legkésőbb a forgalmi vizsgát megelőző napon ajánlott bemutatni. Elsősegélynyújtó tanfolyamról és vizsgáról felmentést kaphat az, aki 1984-nél nem régebben szerzett valamilyen kategóriából jogosítványt, illetve egészségügyi végzettséggel rendelkezik. Az elsősegélynyújtó tanfolyam díja 10.000 Ft, vizsgadíj 8.200 Ft.

14.A vezetői engedély felvételének menete

A sikeres elméleti vizsgát követően a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 3 munkanapon belül elektronikusan megküldi a vizsgaeredményességről szóló igazolást a megyei Kormányhivatal okmányirodái felé. Ezt követően a tanuló bármelyik okmányirodánál vagy kormányablaknál folyamodhat a vezetői engedély elkészítéséért.

A megyei okmányirodák:

Székesfehérvár, Koch L. u. 4/b               Tel.: 22/515-300

 Mór, Köztársaság tér l.                           Tel.: 22/562-140

 Bicske, Kossuth tér 16.                          Tel.: 22/ 566-501

 Dunaújváros, Városház tér 2.                  Tel.: 25/412-211

Az első vezetői engedély kiállítása illetékmentes.

A nem magyar állampolgárok jogosítvány megszerzésének és felvételének módja külön jogszabályban előírtak szerint alakul.

 1. Tanulóáthelyezés

Ha tanulmányait más képzőszervnél kívánja folytatni, a Tanuló kérésére 3 példányos áthelyező nyomtatványt ad ki az Iskola vezetője az addig teljesített tanórákról, és vizsgákról, melyből két példánnyal jelentkezik a tanuló az új képzőszervnél.

Amennyiben kedvezménnyel végzi Tanulónk a tanfolyamot, a kedvezmény igénybevétele csak a teljes tanfolyam elvégzése esetén érvényes. Képzési igazolás kiállításakor a kapott kedvezmény az autósiskola pénztárába befizetendő.

Az iskola VEZETŐJÉNEK ügyfélfogadási helye, ideje:

Székesfehérvár, Oskola u. 3. Tel.: 22/ 501-985

Kedd 14 – 16 óráig

Előzetes egyeztetés után bármikor állok a tanulók rendelkezésére.

 1. A képzés szakfelügyeletét ellátó szerv:

  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont       

8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.                     Tel: 22/ 512-887

Jó tanulást, eredményes munkát kíván minden tanulójának a “STIFT 90″ Bt Vezetője és Dolgozói