Tanfolyamunkról

 1. STIFT-90. Kereskedelmi Fuvarozási és Oktató Betéti Társaság

STIFT-90 BT Autósiskola

            Csákberény, Vértes u. 15.

email cím: informacio@stift90.hu                      Tel.: 20/ 962-0478

 1. Cégbírósági bejegyzés száma: 07060051 07
 2. Honlap címe: stift90.hu
 3. Képzési engedély száma: FE/KV/NS/A/114/1/2006 nyilvántartási szám: 07-0047-05
 4. FMK Közlekedési Felügyelőség nyilvántartási száma: 3344
 5. Iskolavezető: SÁFRÁN ANDRÁS igazolványának száma: 1032-17/93

    email cím: safran.andras@stift90.hu  Tel: 20/962-0478

    Tevékenységének jogcíme: tag

 1. Ügyfélfogadó címe: - Székesfehérvár, Oskola u. 3. : 22/501-985

Ügyfélfogadási idő: Hétfő és Szerda 14°°-16°°, Kedd és Csütörtök 13°°-15°°

                  Péntek: zárva

 Telephely: Csákberény, Vértes u. 15. Tel.: 22/564-002

 1. Beiskolázási feltételek:

A képzésre jelentkezőt a képzőszerv köteles az általa végzett teljes képzési szolgáltatás és vizsgára bocsátás feltételéről tájékoztatni és jelentkezés esetén írásbeli szerződést kötni. Szerződéskötés a tanfolyam megnyitóján. Jelentkezéskor a képzőszerv jelentkezési lapot töltet ki, amelyet a személyi igazolvánnyal megegyező adatokkal kell kitölteni, majd ellenőrizni, hogy a jelentkező megfelel-e a képzési rendeletben előírt feltételeknek.

A jelentkezési laphoz csatolni kell: – az orvosi alkalmassági igazolást

A “B” kategóriás tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség igazolása
 • 16,5 életév betöltése
 • magyar állampolgárság vagy külföldi állampolgárság esetén legalább 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély és bejelentett lakcím
 • orvosi alkalmassági igazolása, melyet a háziorvos 7.200 Ft-ért végez el.
 1. Az orvosi alkalmasságnak két csoportja van:
  1. csoport – “B” kategóriában – időtartam általában 10 év
  2. csoport – gépjárművezetésben munkát vállalók részére, időtartam általában 5 év

PÁV alkalmassági vizsga – csak azok részére, akik a jogosítványukkal munkát vállalnak, illetve azoknak, akik öt sikertelen forgalmi vizsgát tettek.

 1. Az elméleti tanfolyamról:

Az elméleti tanfolyam tantárgyai, kötelező minimális óraszámai:

 • közlekedési ismeretek                                         16 óra
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek                     2 óra
 • gépkocsivezetés elmélete                                      6 óra
 • konzultáció                                                           4 óra

                                                               összesen         28 óra

A kötelező minimális órákon felül a képzőszerv igény szerint konzultációs órát biztosít, ahol az esetleges hiányosságok pótolhatók.

A felsorolt tanórák díja összesen: 40.000 Ft

Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. A hiányzásokat az elméleti vizsga előtt az iskolavezetővel egyeztetett időpontban pótolni kell. A hiányzott órák pótlásának díja 1000 Ft/óra. Az elméleti tanórák 45 percesek, az órák között 10 perc szünetet kell tartani. A szünet a Tanulók kérésére sem hagyható el.

Elméleti oktatás:

- Székesfehérvár, Oskola u. 3.

-Székesfehérvár, Ciszterci Szent István Gimnázium

-Csákvár, Floriana Könyvtár Csákvár, Széchenyi u. 8.

 1. A vezetésről: A gyakorlati vezetés – oktatás megkezdésének feltétele a sikeres elméleti vizsga.

Vezetés:

- alapoktatás, amely a jármű technikai kezelésének, manőverezési feladatoknak, valamint a jármű biztonsági ellenőrzésének oktatására irányul

főoktatás, a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a forgalmi feladatok (városi, országúti, éjszakai) oktatására irányul

Kötelező minimális óraszámok:                     

alapoktatás 9 óra

- városi 14 óra

– országúti 4 óra

– éjszakai 2 óra

– vizsgaóra l óra

A kötelező óra számon felül 580 km menet távolságot kell teljesíteni.

Alapoktatás: - Székesfehérvár, Ikarus Ipari Park, melynek időtartama napi 2 óra

Főoktatás:

– városi vezetés – Székesfehérvár területén

– országúti vezetés – Székesfehérvár és környéke (M7-es, 8-as, 81-es út).

– éjszakai vezetés – időtartama az esti szürkülettől a reggeli szürkület időtartama alatt,

lakott területen kívül és belül egyaránt

A főoktatás során naponta legfeljebb 4 óra tartható, melyet legalább két részben, 2 óra oktatás után minimum egy óra szünetet kell tartani. Egy tanóra 50 perc oktatás és 10 perc szünet, mely a Tanuló kérésére sem hagyható el.

Váltás helye: - Palotavárosi Üzletközpont parkolója

Vezetni Suzuki Swift, Suzuki SX4, Suzuki Ignis, Renault Megan, Volkswagen Golf, Toyota Yaris, Suzuki Vagon R+, Skoda Fabia típusú járművekkel lehet. Ha a tanuló biztosít oktatásra járművet, annak meg kell felelnie a rendeletben leírtaknak, 24/2005.(IV.21.)GKM rendelet.

Hétfőtől – péntekig   6-18 óra között

Szombaton                  6-14 óra között

A vezetési óradíjak a „STIFT” – 90 BT Autósiskolánál 4.800 Ft/óra, mind az alapoktatás, mind a városi, mind az éjszakai és az országúti vezetés során is. Az alapórákon felül vett gyakorló óra 4.800 Ft/óra. (gyakorló óra: a tanuló képességeihez mérten szükséges alapórák feletti órák, melyek az eredményes vizsgához elengedhetetlenek). Az alapképzés a tanuló első forgalmi vizsgájáig tart. Ha az előre megbeszélt vezetésre a tanuló nem jelenik meg, vagy a vezetési idő előtt 24 órával ezt nem jelzi, az órát fizetendőnek kell tekinteni. Amennyiben a tanfolyam alatt költségnövekedés következik be (pl. benzináremelés, bérleti díjak, biztosítás, stb.),  a tanfolyam díjának változtatási jogát az iskola fenntartja.

A felsorolt tandíjakat készpénzben vagy átutalással a képzőszerv által megadott számlaszámra kell teljesíteni.

 1. A vizsgákról
 • ELMÉLETI VIZSGA (KRESZ + Vezetéselmélet + Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek) tárgyból
  vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a minimális óraszámokon részt vett, vagy hiányzásait pótolta a
  vizsga előtt. A tanfolyamon való részvételt az iskolavezető igazolja; továbbá aki a 17. életévét
  betöltötte, de legfeljebb három hónappal fiatalabb. Az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga tehető a vizsgabizottság osztályvezetőjének engedélye alapján, ha a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli vagy érti vagy, a vizsga időpontjában írásra képtelen. Az elméleti tanfolyam végétől számítva kilenc hónapon belül a vizsgát meg kell kezdeni, de egy éven belül sikeresen be kell fejezni. Ha ez nem sikerül, akkor új tanfolyam elvégzése után lehet újra vizsgázni.
 • GYAKORLATI VIZSGA – a 17. életév betöltése után kezdhető meg, illetve sikeres elméleti vizsgával kell rendelkezni. Gyakorlati vizsgára csak a kötelező minimális óraszámok levezetése után vihető a tanuló. A forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot kell tenni minden vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes állapotban van. Aki „B” járműkategóriában a vizsgát automata sebességváltóval szerelt gépjárművel végzi, az csak ilyen típusú gépjárművel közlekedhet. Aki vizsgán valamely tárgyból sikertelen vizsgát tett, az három munkanap eltelte után ismételheti meg a vizsgát. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. A vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni, ha a vizsgázó személyazonosságában megtéveszti, szeszes italt fogyasztott vagy a vizsga eredményét bármilyen ajánlattal befolyásolni próbálja.
 • A vizsgázó az elméleti és a gyakorlati vizsgára egyaránt köteles magával vinni az érvényes személyazonosságát igazoló okiratot, lakcímkártyát, és ha van, vezetői engedélyét, ha orvosilag előírás, akkor szemüveget, kontaktlencsét.

-VIZSGADÍJAK:      

– közlekedési alapismeretek                    4.600 Ft

– forgalmi                                             11.000 Ft

A vizsgadíjakat a képzőszerv szedi be és fizeti meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége pénztárába. A kapott számla alapján elszámol a tanuló felé.

 1. Elsősegély tanfolyam

 A tanulónak az autós iskola által szervezett közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot lehet elvégeznie,
majd sikeres vizsgát kell tennie.( Vöröskereszt által szervezett vizsgákon; tel: 22/504-588) A kapott igazolást a Járművezetői Vizsgabizottságon (8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri u. 12. ) be kell mutatni. Javaslat, az autósiskolán keresztül legkésőbb a forgalmi vizsgát megelőző napon ajánlott bemutatni. Elsősegélynyújtó tanfolyamról és vizsgáról felmentést kaphat az, aki 1984-nél nem régebben szerzett valamilyen kategóriából jogosítványt, illetve egészségügyi végzettséggel rendelkezik. Az elsősegélynyújtó tanfolyam díja 10.000 Ft, vizsgadíj 8.200 Ft.

14.A vezetői engedély felvételének menete

A sikeres vizsgát követő munkanapokon a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége VIZSGAIGAZOLÁST ad ki, melyet vagy személyesen kell felvenni, vagy meghatalmazás ellenében bárki felvehet. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele az alapfokú iskolai végzettséget igazoló és az elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolás bemutatása. Ezt követően személyesen kell felkeresni valamely okmányirodát.

A megyei okmányirodák:

Székesfehérvár, Koch L. u. 4/b               Tel.: 22/515-300

 Mór, Köztársaság tér l.                           Tel.: 22/562-140

 Bicske, Kossuth tér 16.                          Tel.: 22/ 566-501

 Dunaújváros, Városház tér 2.                  Tel.: 25/412-211

Az okmányirodába a FMK Közlekedési Felügyelősége által adott tájékoztatón feltüntetett okiratokat kell vinni.

A nem magyar állampolgárok jogosítvány megszerzésének és felvételének módja külön jogszabályban előírtak szerint alakul.

 1. Tanulóáthelyezés

Ha tanulmányait más képzőszervnél kívánja folytatni, a Tanuló kérésére 3 példányos áthelyező nyomtatványt ad ki az Iskola vezetője az addig teljesített tanórákról, és vizsgákról, melyből két példánnyal jelentkezik a tanuló az új képzőszervnél.

Amennyiben kedvezménnyel végzi Tanulónk a tanfolyamot, a kedvezmény igénybevétele csak a teljes tanfolyam elvégzése esetén érvényes. Képzési igazolás kiállításakor a kapott kedvezmény az autósiskola pénztárába befizetendő.

Az iskola VEZETŐJÉNEK ügyfélfogadási helye, ideje:

Székesfehérvár, Oskola u. 3. Tel.: 22/ 501-985

Kedd 14 – 16 óráig

Előzetes egyeztetés után bármikor állok a tanulók rendelkezésére.

 1. A képzés szakfelügyeletét ellátó szerv:

   Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége        

8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.                     Tel: 22/ 512-887

Jó tanulást, eredményes munkát kíván minden tanulójának a “STIFT 90″ Bt Vezetője és Dolgozói